Skip to main content

Premier League Writing Stars 2018: Cystadleuaeth Farddoniaeth Amrywiaeth Foundation

KS1/Foundation
English

Premier League Writing Stars 2018: Cystadleuaeth Farddoniaeth Amrywiaeth Foundation

KS1/Foundation
Diversity, Poetry, Writing

Mae’r pecyn hwn yn defnyddio’r gerdd newydd Beautifully different, Wonderfully the same gan Joseph Coelho er mwyn helpu eich disgyblion i ddysgu am amrywiaeth drwy farddoniaeth a’u helpu i ysgrifennu eu cerdd eu hunain ar gyfer Cystadleuaeth Writing Stars. Cyflwynwch gynigion eich disgyblion ar-lein neu drwy’r post gan ddefnyddio’r ffurflen gystadlu Dosbarth isod. Mae yna daflenni gweithgaredd cyflwyno cerddi i ddisgyblion eu llenwi. Dewch i ddysgu mwy am y gystadleuaeth a’r gwobrau rhyfeddol sydd i’w hennill.

What resources are in this pack?

How long does it take to deliver this pack?

clock 1 hour

Learning outcomes

Bydd disgyblion yn gallu:

  • gwella eu dealltwriaeth o’r term ‘amrywiaeth’
  • datblygu agweddau cadarnhaol a stamina tuag at ysgrifennu drwy ysgrifennu barddoniaeth
  • dysgu sut mae gwerthfawrogi odli a barddoniaeth
  • ystyried beth maent am ei ysgrifennu
  • gwneud ychwanegiadau, adolygiadau a chywiriadau syml i’w gwaith eu hunain
  • darllen eu gwaith yn uchel

In a hurry?

To get an instant zip folder of all downloads, you must first sign in...

Sign in
activity

Gweithgaredd cychwynnol

Gweithgaredd cychwynnol byr i annog y disgyblion i feddwl am ddathlu tebygrwydd a gwahaniaethau.activity

Prif weithgaredd

Mae’r gweithgaredd yma yn annog y disgyblion i feddwl am beth mae amrywiaeth yn ei olygu iddyn nhw, gan greu banc geiriau a throi hynny yn gerddi i’w cyflwyno i’r gystadleuaeth.


activity

Gweithgaredd gyflawn

Cyn cyflwyno eu cynigion terfynol i’r gystadleuaeth, mae’r disgyblion yn asesu cerddi ei gilydd yn y gweithgaredd adborth “dwy seren a dymuniad” yma.