Skip to main content

Premier League Writing Stars 2018: Cystadleuaeth Farddoniaeth Amrywiaeth KS2

KS2
English

Premier League Writing Stars 2018: Cystadleuaeth Farddoniaeth Amrywiaeth KS2

KS2
Diversity, Poetry, Writing

Mae’r pecyn hwn yn defnyddio’r gerdd newydd Beautifully different, Wonderfully the same gan Joseph Coelho er mwyn helpu eich disgyblion i ddysgu am amrywiaeth drwy farddoniaeth a’u helpu i ysgrifennu eu cerdd eu hunain ar gyfer Cystadleuaeth Writing Stars. Cyflwynwch gynigion eich disgyblion ar-lein neu drwy’r post gan ddefnyddio’r ffurflen gystadlu Dosbarth isod. Mae yna daflenni gweithgaredd cyflwyno cerddi i ddisgyblion eu llenwi. Dewch i ddysgu mwy am y gystadleuaeth a’r gwobrau rhyfeddol sydd i’w hennill.

What resources are in this pack?

How long does it take to deliver this pack?

clock 1 hour

Learning outcomes

Bydd disgyblion yn gallu:

  • cydweithredu mewn tîm
  • cynllunio eu gwaith ysgrifennu drwy drafod a chofnodi
  • darllen ac adolygu amrywiaeth o gerddi
  • dysgu i werthfawrogi odli a cherddi
  • drafftio ac ysgrifennu drwy feithrin ac ymarfer a ffurfio geirfa gyfoethog
  • darllen eu gwaith eu hunain yn uchel.

In a hurry?

To get an instant zip folder of all downloads, you must first sign in...

Sign in
activity

Gweithgaredd cychwynnol

Gweithgaredd cychwynnol byr i annog y disgyblion i feddwl am ddathlu tebygrwydd a gwahaniaethau.


video

Ffilm: Dathlu gôl

Dangoswch y ffilm hon er mwyn helpu’r disgyblion i feddwl am ffyrdd creadigol o fynegi dathliad.


activity

Prif weithgaredd

Mae’r gweithgaredd yma yn annog y disgyblion i feddwl am beth mae amrywiaeth yn ei olygu iddyn nhw, gan greu banc geiriau a throi hynny yn gerddi i’w cyflwyno i’r gystadleuaeth.


activity

Gweithgaredd gyflawn

Cyn cyflwyno eu cynigion terfynol i’r gystadleuaeth, mae’r disgyblion yn asesu cerddi ei gilydd yn y gweithgaredd adborth “dwy seren a dymuniad” yma.