Skip to main content

Prif weithgaredd

activity

Prif weithgaredd

Mae’r gweithgaredd yma yn annog y disgyblion i feddwl am beth mae amrywiaeth yn ei olygu iddyn nhw, gan greu banc geiriau a throi hynny yn gerddi i’w cyflwyno i’r gystadleuaeth.